Ser mailet konstigt ut ? - Läs online-versionen - klicka här »

ENKÄT OM REGION SKÅNE

Hej !

HELSEPLAN har kontaktat mig i frågan om en granskning av Region Skåne.
Jag tycker detta är en angelägen fråga.

Till samliga i ProVitae med e-postadresser skickar vi nu denna enkät.
Min förhoppning är att ni alla hjälper till så underlaget blir så bra som möjligt.

Tack på förhand.

Jan Frick
Ordförande

jan.frick@provitae.se
telefon: 044-24 31 66
mobil: 0708-29 33 60INFORMATION OM ENKÄTEN

Företaget Helseplan fått i uppdrag av Revisionskontoret i Region Skåne att genomföra en granskning
på temat Ledtider i vårdkedjan i Region Skåne.

Granskningen ska ge revisorerna underlag för att bland annat bedöma verksamheten utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Patientens upplevelse av sin behandling i vården är en viktig del av granskningen.

Patientenkäten syftar till att besvara frågor kring hur ledtiderna uppfattas.
Den är också strukturerad så att svaren redovisar enskilda sjukhus och mottagningars resultat.

Enkäten tar 15 minuter att besvara och består av 21 frågor, både med förvalsalternativ och frisvarsfält.

Deadline för att besvara enkäten är satt till den 16 september 2015.

Jag är tacksam över att föreningens medlemmar därmed bidrar med värdefulla synpunkter på vården i Region Skåne.

Om du har några frågor kring enkäten eller granskningen är du välkomna att kontakta mig på ulrike.deppert@helseplan.se eller 0701-40 71 10.
Med vänliga hälsningar
ProVitae


design by webhand