Ser mailet konstigt ut ? - Läs online-versionen - klicka här »

SUMMERING AV ÅRET - SÅ HÄR LÅNGT ...

Under det gångna året har vi i styrelsen för Provitae jobbat hårt med att få politikerna att inse
att det måste bli ett slut på den orättvisa och ojämlika vården av prostatacancerpatienter
i vår del av Skåne.

Fortfarande finns det ingen rättvis fördelning av tillgängligheten vad gäller prostatacancervården i Skåne.
Det föreligger en kraftig koncentration i södra och västra delarna medan vår del av Skåne fortfarande sedan flera år inte haft en fungerande urologivård på lasarettet i Kristianstad.

Trots att vi uppvaktat politiker i alla partier intensivt under året, så fanns ändå inget överhuvudtaget i Skånes budget om att förbättra cancervården i Kristianstad.
Vi hade en massiv kampanj samtidigt med att regionen hade budgetdebatt den 26 och 27 november
med artiklar i flertal tidningar i hela Skåne. Inte minst en stor artikel i Sydsvenskan.

Detta gav faktiskt resultat, politikerna kände av trycket och alla partier enades om att utreda frågan om att köpa in en operationsrobot till lasarettet i Kristianstad !
Eftersom det redan finns en av Sveriges mest erfarna robotkirurger på sjukhuset så skulle det innebära att prostatacancerpatienter i vår del av Skåne äntligen, efter så många år i kylan, omgående skulle få en
högspecialiserad och snabb vård på hemmaplan !

Vi skulle slippa fler historier om män som drabbats av spridd cancer, bara för att de råkat bo i vårt område ! Vi fortsätter att arbeta intensivt för att påverka politikerna att ta beslut om robotinköp.
En operationsrobot på lasarettet i Kristianstad skulle dessutom innebära ett mervärde, genom att den kan användas även vid högspecialiserade operationer av mag- och tarmcancer liksom en del gynekologiska ingrepp.
För att inte tala om betydelsen för att rekrytera läkare till sjukhuset.

Vårdtiden efter operation blir betydligt kortare efter robotoperation, vilket innebär en betydande
besparing på flera miljoner kronor årligen !


JULBORD MED UNDERHÅLLNING OCH INFORMATION

Hjärtligt välkomna till Furuboda torsdagen den 3 december kl. 18:30

Vi tänker avsluta verksamhetsåret med en trevlig samvaro i Furuboda.
Ett härligt julbord står uppdukat med alla dess tillhörigheter.

På programmet står också information och underhållning.

Vår förhoppning är att så många som möjligt har tillfälle att komma.

Pris: 100 kronor / person (gärna jämna pengar)


VÄLKOMNA !


Anmälan senast den 29 november till:

Jan Frick

email: jan.frick@provitae.se
telefon: 044-24 31 66
mobil: 0708-29 33 60Med vänliga hälsningar
ProVitae


design by webhand